close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

200 extra huurwoningen binnen 2 jaar

Gemeente Enschede, SJHT en De Woonplaats slaan handen in een om de druk op de woningmarkt te verlichten.

De gemeente Enschede, Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) en woningcorporatie De Woonplaats onderzoeken de mogelijkheid om in korte tijd op meerdere locaties verspreid door de gehele stad extra huurwoningen te realiseren. De ambitie is om binnen twee jaar in totaal tot 200 woningen toe te voegen aan het sociale en middensegment. Waar het normaal gesproken gemiddeld vijf tot tien jaar duurt om nieuwe woningen te bouwen, geeft de ‘Crisis- en Herstelwet’ de gemeente en corporaties de mogelijkheid dit proces aanzienlijk te versnellen. De gemeente geeft hiermee invulling aan de doelen van de woonvisie.

 

De komende periode blijft de vraag naar sociale en middeldure huurwoningen onverminderd groot. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning in Enschede was in 2021 negen maanden. Om dit niet op te laten lopen is het noodzakelijk snel nieuwe woningen toe te voegen. Wethouder Wonen Jeroen Diepemaat: “De krapte op de woningmarkt herkennen we allemaal. Hoewel de gemiddelde zoektijd in Enschede nog relatief meevalt, is het zaak om ook op korte termijn voldoende woningen toe te blijven voegen.”

 

De gemeente Enschede wil de komende 10 jaar zo’n 9.300 woningen bouwen om het woningaanbod op peil te houden en om te groeien naar 170.000 inwoners. Voor het aantrekken en behouden van talent is het belangrijk dat er voor iedere Enschedeër voldoende passende woningen beschikbaar zijn.