close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

maandag 08 april 2019
nieuws-intro-picture-comment

Het huurprijsbeleid 2019 is bekend. Elk jaar overlegt SJHT met de projectbeheerderscommissie over het nieuwe huurprijsbeleid dat voor het komende jaar (van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020) wordt vastgesteld.

Op  7 maart jl. is  het huurprijsbeleid met elkaar besproken. De projectbeheerderscommissie heeft daarop schriftelijk advies uitgebracht. SJHT heeft alle adviezen overgenomen. Op 1 april jl. heeft de Raad van Commissarissen het voorgestelde huurprijsbeleid goedgekeurd.

 

Klik hier voor het huurprijsbeleid 2019. Uiterlijk 1 mei 2019 ontvang je per brief het huurverhogingsvoorstel dat op jouw adres van toepassing is.