close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

woensdag 15 april 2020
nieuws-intro-picture-comment

Het nieuwe huurprijsbeleid is voor het komende jaar (van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021) vastgesteld. Lees hier wat dit voor jouw huurprijs betekent.

Huurprijsbeleid bij woningcorporaties is het beleid waarin de hoogte van de huur wordt bepaald. Om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen, gelden er regels voor de huurprijs van sociale huurwoningen. Deze regels worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. SJHT stelt een huurprijsbeleid op binnen deze regels. Elk jaar overlegt SJHT met de projectbeheerderscommissie over het nieuwe huurprijsbeleid dat voor het komende jaar (van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021) wordt voorgesteld. Op  23 maart jl. is  het huurprijsbeleid met de projectbeheerderscommissie behandeld. De commissie heeft schriftelijk advies uitgebracht, die door SJHT is overgenomen. Vervolgens is de commissie akkoord gegaan met het voorstel huurprijsbeleid 2020. Op 6 april jl. heeft de bestuurder van SJHT en de Raad van Commissarissen het voorgestelde huurprijsbeleid vastgesteld en goedgekeurd. Wil je meer weten over het huurprijsbeleid 2020 en wat dit voor jou betekent, klik dan hier.

Ook kun je op onze website de koersnotitie 2017-2021, statuten en reglementen van SJHT bekijken.