close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van de SJHT. Daarnaast heeft de RvC een adviserende, werkgevers-, en klankbordrol. In de statuten van de SJHT en het reglement RvC zijn de taken en bevoegdheden van de RvC beschreven.

Op dit moment bestaat de RvC uit vijf raadsleden. In de RvC nemen, namens de huurders, twee huurderscommissarissen zitting. Onze huurdersorganisatie, de projectbeheerderscommissie, heeft het recht om kandidaten voor deze functie voor te dragen.

Vacature

Op dit moment is er een vacature voor een nieuwe huurderscommissaris. De vacature vind je hier.

Meer informatie over de RvC

De RvC heeft twee adviescommissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Bij de publicaties kun je over de werkwijze van de RvC meer lezen. De Visie op bestuur en toezicht en het document Samenstelling en functieprofiel Raad van Commissarissen geeft een goed beeld hoe de RvC invulling geeft aan de verschillende rollen.