close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van de SJHT. Daarnaast heeft de RvC een adviserende, werkgevers-, en klankbordrol. In de statuten van de SJHT en het Reglement van de RvC zijn de taken en bevoegdheden van de RvC beschreven.

Op dit moment bestaat de RvC uit vijf raadsleden. In de RvC nemen, namens de huurders, twee huurderscommissarissen zitting. Onze huurdersorganisatie, de projectbeheerderscommissie, heeft het recht om kandidaten voor deze functie voor te dragen. De projectbeheerderscommissie heeft een eigen reglement.

Vacature

Wij hebben op dit moment geen vacatures.

Meer informatie over de RvC

De RvC heeft twee adviescommissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Bij de publicaties kun je over de werkwijze van de RvC meer lezen. De Visie op bestuur en toezicht en het document Samenstelling en functieprofiel Raad van Commissarissen geeft een goed beeld hoe de RvC invulling geeft aan de verschillende rollen.