close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van de SJHT. Daarnaast heeft de RvC een werkgevers-, adviserende- en klankbordrol. In de statuten van de SJHT en het reglement RvC zijn de taken en bevoegdheden van de RvC beschreven.

Vacature Raad van Commissarissen SJHT (Vastgoed profiel)

De Raad kent een aantal gewenste disciplines (zoals vastgoed of financiën) en opereert als een collegiaal team. De commissarissen worden benoemd op basis van een kwaliteitsprofiel en werken volgens de Governance code, die voor de corporatiesector is vastgesteld. De Raad telt 5 leden waaronder 2 vertegenwoordigers vanuit de doelgroep.

Vanwege einde zittingstermijn van de huidige commissaris is behoefte aan een nieuw lid in de Raad.

Wie ben jij

  • jij bent een enthousiaste man of vrouw, beschikt over een ‘helicopterview’, analytisch vermogen, kan goed onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en woont bij voorkeur in Enschede of directe omgeving,
  • jij hebt een vastgoed, beheer of bouwkundige achtergrond, kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling en huisvesting,
  • jij hebt kennis van maatschappelijk vastgoed, van vastgoedvraagstukken die van invloed kunnen zijn op een (kleine) corporatie en de impact op de vastgoedportefeuille,
  • jij hebt affiniteit met en /of kennis van vastgoedstrategie en weet de vertaling te maken naar wat dit kan betekenen voor woningen en complexen van de SJHT in Enschede en Hengelo,
  • jij hebt kennis van actuele thema’s als duurzaamheid en energetische oplossingen in bestaand vastgoed en nieuwbouw,
  • jij hebt kennis van relevante wet– en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels m.b.t. aanbesteding van werkzaamheden,
  • jij hebt de interesse en zo mogelijk ervaring om projecten te beoordelen op risico’s met betrekking tot de woningmarkt, het bouwproces en de financiële haalbaarheid.

Procedure

Herken jij je in dit profiel, word je uitgedaagd, voel je betrokkenheid bij de SJHT doelgroep en wil je graag als commissaris mee bepalen hoe de SJHT zich ontwikkelt, dan ben jij wellicht de geschikte kandidaat voor onze Raad van Commissarissen.

Wij nodigen je dan uit om voor 24 februari a.s. te reageren via een korte zakelijke brief met CV naar de SJHT t.a.v. de selectiecommissie, emailadres: rvc-at-sjht.nl

Voor de benoeming tot commissaris is wettelijk de goedkeuring vereist van de Autoriteit Woningcorporaties, via een ‘fit & proper’ procedure die wordt begeleid door de SJHT.

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met de heer Anne Offereins, voorzitter van de Raad van Commissarissen, bereikbaar op 06-21586406.

Meer informatie over de RvC

De RvC heeft twee adviescommissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Bij de publicaties kun je over de werkwijze van de RvC meer lezen. De Visie op bestuur en toezicht en het document Samenstelling en functieprofiel Raad van Commissarissen geeft een goed beeld hoe de RvC invulling geeft aan de verschillende rollen.