close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.sjht.nl en Mijn SJHT. Door een van beide te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoorrd met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment te wijzigen zonder hiervan vooraf aankondiging te doen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering.

Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid of actualiteit. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

Informatie gebruiken

Deze website wordt beschermd door copyright en is het eigendom van SJHT. Je mag deze website doornemen en kopieën van pagina's afdrukken voor eigen (persoonlijk) gebruik. Overige reproductie, overdracht of verdeling is verboden tenzij wij vooraf schriftelijke toestemming geven.