close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Intern verhuizen

Wanneer er bij jou in huis een kamer vrij komt, kun je doorverhuizen. Dit heet intern verhuizen. Bij de veelgestelde vragen lees je hoe je dit regelt. Pas als je het nieuwe huurcontract hebt ondertekend, mag je definitief doorverhuizen.

Huisbewaring

Ga je tijdelijk studeren of stage lopen in een andere stad of maak je tijdelijk geen gebruik van je kamer, studio of appartement vanwege een langdurige reis? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden jouw kamer, studio of appartement door iemand anders laten bewonen. Dit noemen we huisbewaring. Je kunt huisbewaring (gratis) aanvragen op Mijn SJHT.

Veelgestelde vragen intern verhuizen

 1. Zeg de huur van je huidige kamer op en vermeld bij nieuw adres het nummer van de kamer waar je naartoe wil verhuizen;
 2. Om te kunnen beoordelen of je voldoet aan de gestelde voorwaarden, hebben wij documenten van jou nodig. Welke documenten dit zijn, hangt af van jouw situatie en kun je hier nalezen. Stuur de documenten op naar info-at-sjht.nl;
 3. Na goedkeuring van de documenten, stellen we een huurcontract op en maken we een afspraak met je voor het ondertekenen ervan;
 4. Vergeet niet om de kamer die je verlaat op te leveren met de projectbeheerder.

Nee. Heb je huurachterstand en wil je intern verhuizen, zorg dan dat je eerst het openstaande bedrag betaalt.

Veelgestelde vragen huisbewaring

 1. Huisbewaring is uitsluitend toegestaan als je aantoonbaar tijdelijk voor studie, stage, afstuderen of werk elders in Nederland of in het buitenland gaat wonen of vanwege een langdurige reis tijdelijk afwezig bent. Bewijsstukken zoals een stagecontract of retour vliegticket moet je opsturen naar info@sjht.nl;

 2. Je kunt huisbewaring aanvragen voor minimaal twee maanden en maximaal één jaar;

 3. Huisbewaring moet minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd;

 4. Huisbewaring mag niet bij huurachterstand of problemen met overlast;

 5. Bij kamers en studio’s is maximaal één huisbewaarder toegestaan. Bij een appartement maximaal twee;

 6. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken bijgevoegd worden waaruit de noodzaak en duur van de huisbewaring blijkt;

 7. Na de aanvraag huisbewaring, moet je bewijsstukken opsturen naar info@sjht.nl waaruit blijkt dat de huisbewaarder(s) tijdens de gehele periode van huisbewaring tot de doelgroep van de SJHT behoren.

 8. De huisbewaarder moet door eventuele huisgenoten geaccepteerd worden en mag niet in negatieve zin bij de SJHT bekend staan;
 9. Je mag geen hogere vergoeding vragen dan de huur die je aan de SJHT betaalt;

 10. Jouw huurcontract blijft volledig van kracht. Je blijft tijdens de periode van huisbewaring volledig aansprakelijk voor de tijdige huurbetaling en overige verplichtingen uit het huurcontract;

 11. SJHT heeft het recht de toestemming in te trekken en ontruiming door de huisbewaarder te eisen indien er schade in of aan de kamer, studio of het appartement wordt aangericht, er overlast wordt veroorzaakt door huisbewaarder, het gebruik aan iemand anders wordt afgestaan of als je de verschuldigde huurprijs en/of andere verschuldigde kosten niet of niet tijdig voldoet;

 12. De huisbewaarder moet op de dag waarop het huisbewaarderschap eindigt, de kamer, studio of het appartement verlaten en geheel ontruimen voor zover de aanwezige goederen in zijn of haar eigendom zijn. De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de kamer, studio, het appartement of vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap;

 13. Aan het einde van de huisbewaringsperiode moet je binnen zeven dagen na terugkomst melden dat je weer bent teruggekeerd naar je kamer, studio of appartement;

 14. Met het versturen van de aanvraag voor huisbewaring zeg je jouw huurcontract voorwaardelijk op per einddatum van de huisbewaring, zodat jouw kamer, studio of het appartement beschikbaar komt als je op de afgesproken datum niet terugkeert;

 15. Krijg je huurtoeslag? Informeer dan bij de Belastingdienst of er gevolgen zijn. Dat hangt af van jouw situatie.

 16. Aanvragen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, worden afgewezen.

 17. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

SJHT kan je niet helpen bij het vinden van een kandidaat. Vertel daarom in je netwerk dat je een huisbewaarder zoekt, post een oproep op sociale media, hang een advertentie op op je studielocatie of meld je kamer, studio of appartement (tegen betaling) aan op internet sites als Marktplaats, Kamernet et cetera.

 • Als de huisbewaarder voltijd student is: Bericht studiefinanciering van DUO. Deze brief is in PDF formaat te downloaden op Mijn DUO > Mijn Berichten. Let op: wij accepteren geen printscreen). Een student mag ook een inschrijfbewijs van Saxion of Universiteit Twente opsturen. Deze is op te vragen bij de onderwijsinstelling.
 • Als de huisbewaarder werkt of een uitkering ontvangt: Inkomensverklaring van de Belastingdienst én twee recente loonstroken of meest recente uitkeringspecificatie

Wij raden je aan om deze vraag te stellen aan de gemeente waar je woont.

Wij raden je aan om bij de Belastingdienst te informeren of er in jouw situatie gevolgen zijn of niet.

Dat kan. Wij raden je aan om bij het GBLT te informeren of er in jouw situatie gevolgen zijn of niet.

Je blijft als huurder verantwoordelijk voor je kamer, studio of appartement en alle verplichtingen uit het huurcontract. Wij adviseren daarom om een aantal zaken vast te leggen. Denk hierbij aan de maandelijkse vergoeding voor de huur maar ook het gebruik van de inboedel. Wij zijn hierin geen partij.

Je kunt de periode van huisbewaring eenmalig met maximaal 12 maanden verlengen. Neem contact met ons op als je de huisbewaring wil verlengen.

In geval van een kamer mogen de medebewoners de huisbewaarder als nieuwe huurder voordragen zodat hij of zij in het huis kan blijven wonen.

Als je niet terugkeert in jouw studio of appartement, bieden wij deze aan op Roomspot en zal de woonruimte verhuurd worden aan iemand die daar ingeschreven staat als woningzoekende.