close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Doelgroep

Wij verhuren uitsluitend aan jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar met een minimaal inkomen.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor een kamer, moet je minimaal € 200,- boven de huurprijs aan inkomen aan kunnen tonen. De minimale inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een studio of appartement bedraagt € 697,- per maand als je alleen gaat huren en € 1.033,- per maand als je gaat samenwonen.

Als je bij ons woonruimte wil huren, mag het geregistreerde inkomen van jou en een eventuele partner maximaal € 40.024,- per jaar bedragen (peildatum 2021).

Veelgestelde vragen over de doelgroep

Ja, dat kan. Het huurcontract komt op jouw eigen naam te staan en een van jouw ouders moet mee tekenen.

Nee, wij huisvesten geen jongere(n) met kind(eren).

Ja, in de huurovereenkomst is opgenomen dat je medewerking moet verlenen aan beëindiging van de huurovereenkomst binnen zes maanden nadat je 30 bent geworden.

Veelgestelde vragen over inkomen

Dan vragen we je om een garantieverklaring aan te leveren die één van jouw ouders ondertekend heeft.

Wij moeten onze kamers, studio's en appartementen passend toewijzen. Hiervoor gelden regels die door het Rijk aan ons zijn voorgeschreven.

Nee, we controleren het inkomen alleen bij het aangaan van het huurcontract.