close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klachten

Wij doen onze uiterste best om iedereen goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Wij ontvangen de klacht graag schriftelijk:

  • Huurders kunnen hun klacht via hun account op Mijn SJHT indienen
  • Ben je geen huurder, maak dan gebruik van het contactformulier

Wij doen er alles aan om de klacht te verhelpen en werken hierbij volgens een vaste procedure.

Veelgestelde vragen

Als er een klacht bij ons gemeld wordt, gaan we als volgt te werk:

  1. De directeur beoordeelt welke medewerker de klacht afhandelt;
  2. De medewerker stuurt een ontvangstbevestiging;
  3. De klacht wordt intern besproken met de betrokken personeelsleden;
  4. Er wordt een plan van aanpak opgesteld;
  5. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor. In het gesprek wordt ingegaan op de klacht en wordt (als de klacht gegrond wordt verklaard) in overleg een oplossing aangeboden. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk vastgelegd;
  6. Wanneer je niet akkoord gaat met de geboden oplossing, kun je bezwaar maken. Richt je bezwaar aan de directeur. Hij zal met de betrokken partijen in gesprek gaan en tot een definitieve oplossing komen. Ook de inhoud van dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd.

We komen er bijna altijd samen uit, maar ben je na het doorlopen van onze procedure toch niet tevreden over de afhandeling, dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke regionale klachtencommissie Woningcorporaties Twente. Op de website van de klachtencommissie staat hoe je een klacht kunt indienen en hoe vervolgens de procedure verloopt.

De huurcommissie behandelt zaken over huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, onderhoud en woningverbetering. Ook hier kun je een klacht indienen, nadat je onze klachtenprocedure hebt doorlopen en niet tevreden bent met de uitkomst ervan. Op de website van de huurcommissie lees je meer over hoe en wanneer je de huurcommissie kunt inschakelen.