close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missie en visie

Wij hebben de missie jongeren tussen de 18 en 30 jaar een goede start te geven in hun wooncarrière door het beschikbaar stellen van betaalbare en kwalitatief goede huisvesting. Wij zijn er specifiek voor jongeren met een minimaal inkomen die afhankelijk zijn van de sociale woningvoorraad.

 

Onze kerntaak is het leveren van goede huisvesting, maar wonen is meer dan dat alleen. Wij bieden een veilige en leefbare woonomgeving en hebben oog voor de woon- en leefomstandigheden van al onze huurders. Wij proberen een veilige basis te bieden waar de jonge huurder de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een zelfstandige burger in de maatschappij.

Lees in ons koersplan 2022 - 2026 hoe wij uitvoering geven aan onze missie en visie.