close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Titel

De nieuwbouw van jongeren- en studentenwoningen en een nieuw kantoor voor SJHT is rond. Wouter van Hemert, directeur bestuurder van SJHT en Bart Pigge, directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Hengelo hebben vandaag de aannemingsovereenkomst getekend. Er komen 99 jongeren- en studentenwoningen, bestaande uit zowel studio’s als appartementen.

Een groen Pakhuiskwartier

SJHT en Dura Vermeer Bouw Hengelo hebben samen met het ontwerpteam, waaronder het Enschedese architectenbureau IAA, het ontwerp uitgewerkt tot een bouwaanvraag voor de omgevingsvergunning. Duurzaamheid is hierbij van groot belang. Het toekomstige Pakhuiskwartier zal gekenmerkt worden door veel groen, zowel in de openbare ruimte rondom de gebouwen als tegen de gevels en op het dak.

Bart Pigge is trots om hier met Dura Vermeer aan bij te mogen dragen: “Dit nieuwbouwproject speelt in op de grote vraag naar jongeren- en studentenwoningen in Enschede en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het Centrumkwadraat. Het belooft een modern, duurzaam en aantrekkelijk wooncomplex te worden dat tegemoetkomt aan de behoeften en woonwensen van jongeren. We kijken uit naar de realisatiefase.”

Met aandacht voor energie

In het voortraject is extra aandacht besteed aan het energieconcept, de doorloopsnelheid en de betaalbaarheid van het project. Een ander kenmerk is de in oog springende gevelsprong op de 6e verdieping. Waardoor een krachtig gebouw ontstaat én ruimte voor een prachtig groen dakterras.

Betaalbare woonruimte voor alle doelgroepen

Tot en met de 5e verdieping zijn de compacte studio’s en appartementen geheel zelfstandig. Op de bovenste vier verdiepingen bevinden zich negen kleine studio’s per verdieping die samen een woongroep vormen, met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Het selectieproces voor een nieuwe bewoner vindt plaats via coöptatie. Dankzij deze kleine studio’s is het ook voor de jonge doelgroep van 18 tot ongeveer 23 jaar mogelijk (on)zelfstandig te kunnen wonen. Dankzij deze kleine studio’s is het ook voor de jonge doelgroep van 18 tot ongeveer 23 jaar mogelijk (on)zelfstandig te kunnen wonen. "Met dit project voorzien we niet alleen in de vraag naar betaalbare woonruimte voor jongeren, maar creëren we ook een duurzaam en sociaal woonconcept” aldus Wouter van Hemert.

Start bouw in 2024

Het gebouw maakt onderdeel uit van het grootschalige stadsontwikkelingsproject "Centrumkwadraat" van de Gemeente Enschede. De planning voor het Pakhuiskwartier is om in het voorjaar van 2024 met de bouw te starten en naar verwachting zal deze eind 2025 worden afgerond. SJHT gaat haar eigen kantoor huisvesten op de begane grond en 1e verdieping aan de Molenstraat. De indeling en afwerking van het kantoor zal de komende periode gezamenlijk worden vormgegeven. Zodra het nieuwe complex geheel gereed is, zal SJHT haar intrek nemen in het nieuwe kantoor.