close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

maandag 15 maart 2021
nieuws-intro-picture-comment

Geen huurverhoging dit jaar!

Huurprijsbeleid bij woningcorporaties is het beleid waarin de hoogte van de huur wordt bepaald. Om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen, gelden er regels voor de verhoging van de huurprijs van sociale huurwoningen. Deze regels worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

 

Dit jaar heeft de overheid besloten tot de wet huurbevriezing voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat betekent dat SJHT dit jaar de huurprijs van jouw woonruimte niet mag verhogen.  Alleen na  verbetering en/of verduurzaming van de woonruimte mag de huurprijs worden aangepast.

De reden voor de overheid om dit nu te beslissen is de coronacrisis. Huurders kunnen door corona inkomstenverlies hebben, waardoor er mogelijk  betalingsproblemen ontstaan. Om deze huurders niet zwaarder te belasten is de wet huurbevriezing voor dit jaar dus aangenomen.

Elke jaar sturen wij een brief met een huurverhogingsvoorstel vóór 1 mei naar alle huurders. Ook dit jaar zullen we dit doen, ondanks dat jouw huurprijs dus niet wordt verhoogd. Wel kan het zijn dat het voorschot moet worden aangepast dat jij maandelijks betaalt voor de servicekosten en/of gas, water en elektra (GWE). SJHT verrekent met jou deze kosten elk jaar met de werkelijk gemaakte kosten. Naar aanleiding van die verrekening schatten we het nieuwe voorschot opnieuw in. Of het voorschot voor de servicekosten en/of GWE omlaag of omhoog bijgesteld moeten worden vertellen we je in de brief.

Op  18 maart wordt het huurprijsbeleid met de projectbeheerderscommissie behandeld. Vervolgens stelt de Raad van Commissarissen het huurbeleid op 12 april vast.