close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

zondag 15 december 2019
nieuws-intro-picture-comment

In het voorjaar van 2019 hebben we alle huurders gevraagd mee te werken aan ons woontevredenheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en intern geanalyseerd. Hierover willen we je informeren.

Er zijn 279 huurders (28%) die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Wij hebben vragen gesteld over de gehuurde woonruimte, het gebouw, de woonomgeving en het veiligheidsgevoel,  de ervaringen met onze digitale middelen, de projectbeheerder en onze dienstverlening.

Doelen

SJHT had zichzelf twee doelen gesteld:

  1. De dienstverlening wordt met minimaal een 7,5 beoordeeld
  2. Meer dan 75% van de huurders voelt zich veilig.

Na analyse van de uitslagen kunnen we zeggen dat we de twee gestelde doelstellingen hebben gehaald.

De dienstverlening wordt beoordeeld met een 7,6 en gemiddeld voelt 79% van de huurders zich veilig in de eigen woonruimte en in het gebouw.

Acties

Uit het woontevredenheidsonderzoek kwamen een aantal thema’s die om actie vragen, zoals de technische staat van het aangehuurde woningbestand, het bevorderen van het veiligheidsgevoel buiten de gebouwen en de toename van hittestress in complexen, maar ook bijvoorbeeld het bevorderen van het gebruik van het klantportaal. Wij gaan met al deze punten aan de slag.

Dank je wel!

Bedankt dat je hebt meegewerkt aan dit onderzoek. Door jouw deelname weten wij wat er leeft en kunnen we onze dienstverlening nog beter laten aansluiten.